Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Návrh závěrečného účtu obcí Týnecko 2019

Informace o zveřejnění návrhu závěrečného účtu Svazku obci Týnecko  za rok 2019

Svazek obcí Týnecko v souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje, že zveřejňuje návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Týnecko za rok 2019.

Úplné znění návrhu Závěrečného účtu Svazku obcí Týnecko je k dispozici na webových stránkách Svazku obcí Týnecko:   

https://www.svazektynecko.cz/navrh-zaverecneho-uctu-sot-za-rok-2019/a v listinné podobě na Městském úřadě v Týnci nad Labem, Masarykovo náměstí čp. 1, 281 26 Týnec nad Labem, kancelář starosty –  I. patro.

Příspěvek bude sejmut dne 3. 6. 2020

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *